• Trụ Tròn – cỡ nhỏ

  – Kích thước: 75×35 cm | Trọng lượng: 3kg +/- 5%
  – Chất liệu: Nhung lạnh HQ, KATE PHI, Jean, Bố | Hạt xốp: 2-3 mm
  – Hai lớp tách biệt.
  – Sử dụng khóa kéo an toàn.
  – Bảo hành TRỌN ĐỜI đường may, dây kéo của sản phẩm.
  – Giao hàng tận nơi MIỄN PHÍ tại TPHCM
  – Tư vấn chọn MÀU vải khi đặt hàng.
 • Trụ Tròn – cỡ nhỏ

  – Kích thước: 50×30 cm | Trọng lượng: 3kg +/- 5%
  – Chất liệu: Nhung lạnh HQ, KATE PHI, Jean, Bố | Hạt xốp: 2-3 mm
  – Hai lớp tách biệt.
  – Sử dụng khóa kéo an toàn.
  – Bảo hành TRỌN ĐỜI đường may, dây kéo của sản phẩm.
  – Giao hàng tận nơi MIỄN PHÍ tại TPHCM
  – Tư vấn chọn MÀU vải khi đặt hàng.
 • Trụ Tròn – cỡ vừa

  – Kích thước: 90×60 cm | Trọng lượng: 4kg +/- 5%
  – Chất liệu: Nhung lạnh HQ, KATE PHI, Jean, Bố | Hạt xốp: 2-3 mm
  – Hai lớp tách biệt.
  – Sử dụng khóa kéo an toàn.
  – Bảo hành TRỌN ĐỜI đường may, dây kéo của sản phẩm.
  – Giao hàng tận nơi MIỄN PHÍ tại TPHCM
  – Tư vấn chọn MÀU vải khi đặt hàng.
 • Trụ Tròn – cỡ nhỏ

  – Kích thước: 50×30 cm | Trọng lượng: 3kg +/- 5%
  – Chất liệu: Nhung lạnh HQ, KATE PHI, Jean, Bố | Hạt xốp: 2-3 mm
  – Hai lớp tách biệt.
  – Sử dụng khóa kéo an toàn.
  – Bảo hành TRỌN ĐỜI đường may, dây kéo của sản phẩm.
  – Giao hàng tận nơi MIỄN PHÍ tại TPHCM
  – Tư vấn chọn MÀU vải khi đặt hàng.
 • Trụ Tròn – cỡ nhỏ

  – Kích thước: 50×30 cm | Trọng lượng: 3kg +/- 5%
  – Chất liệu: Nhung lạnh HQ, KATE PHI, Jean, Bố | Hạt xốp: 2-3 mm
  – Hai lớp tách biệt.
  – Sử dụng khóa kéo an toàn.
  – Bảo hành TRỌN ĐỜI đường may, dây kéo của sản phẩm.
  – Giao hàng tận nơi MIỄN PHÍ tại TPHCM
  – Tư vấn chọn MÀU vải khi đặt hàng.
 • Trụ Vuông – cỡ vừa

  – Kích thước: 50×50×50 cm | Trọng lượng: 3.5kg +/- 5%
  – Chất liệu: Nhung lạnh HQ, KATE PHI, Jean, Bố | Hạt xốp: 2-3 mm
  – Hai lớp tách biệt.
  – Sử dụng khóa kéo an toàn.
  – Bảo hành TRỌN ĐỜI đường may, dây kéo của sản phẩm.
  – Giao hàng tận nơi MIỄN PHÍ tại TPHCM
  – Tư vấn chọn MÀU vải khi đặt hàng.